Partnerdag in Reeuwijk op 10 april 2021 voor vrouwen die leven met een seksueel misbruikte man. 

De Partnerdag gaat niet door totdat er meer bekend wordt over de Corona regels.

 Wanneer je partner bent van een man die in zijn jeugd seksueel is misbruikt, heeft dit ook veel impact op je eigen leven.  De gevolgen van seksueel misbruik voor een man zijn langdurig en ingrijpend. Het heeft invloed op zijn ontwikkeling, emoties, intimiteit, seksualiteit, conflictbeheersing en omgaan met grenzen. Als partner merk je daar veel van en kan dit eenzaamheid, verdriet, boosheid en vragen met zich meebrengen.

Dit kun je verwachten:

Kennis en inzichten: wat zijn de gevolgen voor een man, wat merk ik daarvan, hoe komt het dat hij zich gedraagt zoals hij zich gedraagt, waarvan ben ik beroofd, wat gebeurt er bij een man in zijn proces van herstel?

Delen en ontmoeten: je bent niet de enige die dit meemaakt. Herkennen en erkennen draagt bij aan de veerkracht van vrouwen.

Verdieping: na kennis en ontmoeting je eigen positie opnieuw bepalen. Welke rol kan ik innemen, hoe deel ik mijn verdriet, hoe ga ik goed voor mezelf zorgen, wie mag mij steunen, hoe ga ik grenzen stellen aan het gedrag van mijn partner?

De kosten voor deze dag van 10.00 uur tot 16.00 uur zijn 100 euro. Wij zorgen voor koffie, thee en een goede lunch, zodat je deze dag ook gewoon lekker verzorgd wordt.

Opgave of contact via www.herstelenleef.nl

Henriette van Haaften-van Noort, ervaringsdeskundige partner

Annemieke Janssen-Begeer, contextueel therapeut

   


Informatieavond seksueel misbruik op 7 november in Reeuwijk.

Het zal gaan over de impact en de verwerking van seksueel misbruik bij jongens met de gevolgen daarvan op een mannenleven!
Meld je aan via link: contact.


De impact en de verwerking van seksueel misbruik bij jongens met de gevolgen daarvan op een mannenleven!


Waarom deze informatie?
Iedereen vindt seksueel misbruik heel erg maar wat er dan zo erg aan?
Er is weinig goede kennis over de schade, gevolgen van seksueel misbruik en zeer weinig over het verwerkingsproces. Met deze informatieavond wil ik bijdragen aan het verspreiden van goede informatie over dit onderwerp.

De avond is bedoeld voor mannen en hun partners, vaders en moeders waarvan de zoon werd misbruikt, betrokken familieleden, getuigen, andere betrokkenen en hulpverleners die zich meer willen verdiepen in dit onderwerp zijn welkom.

Op het programma staat:

Over het moment en de schade die ontstaat
Wat gebeurt er tijdens de eerste seksuele handeling met een jongen door een volwassene?
Wat is nodig na dat moment?

Over de gevolgen
Ze zijn zeer ernstig en moet je nooit te onderschatten.

Incubatietijd
De incubatietijd is de tijd die ligt tussen het moment van misbruik en het moment dat de herinneringen terugkomen. Dat is meestal een zeer lange periode. In die tijd is de misbruik ervaring niet weg maar ondergronds. Dat manifesteert zich in:

  • traumaseksualiteit (wat is dat?)
  • leven met gespletenheid (hoe merk je dat?)
  • vele gevolgen voor relaties, lichaam, psyche, seksualiteit, verslavingen

Het verwerkingsproces

  • Verwerken is werken
  • Hoe verloopt dit proces en is het verwerken wel mogelijk?
  • In contact komen met wat er in stilte in je leeft
  • Dilemma’s doorwerken
  • De vijf verbindingen met de dader verbreken
  • Leren leven zonder het misbruik op de achtergrond, betekenis geven, vergeven,


De theorie en het werkmodel is ontwikkeld door Peter John Schouten (www.seksueelmisbruik.info) en gebruik die in mijn hulpverleningspraktijk

Datum en tijd: donderdagavond 7 november van 19:30 tot 22:00 uur (inloop vanaf 19:00 uur)
Plaats: Fokkerstraat 18 Reeuwijk

Mob: 0630452505
Voorwaarde: alleen toegang na aanmelding via het contactformulier van de website www.metcompassie.com 


Minimaal 10,  maximaal 22 personen
Kosten 10 euro incl. koffie, thee en koek.

             

Presentatie: Cor van Haaften en Annemieke Janssen