Wat is traumaseksueel?
 

Traumaseksualiteit is een tijdelijke seksuele identiteit die ontstaat na een schokkende ervaring in de jeugd, waarbij seksualiteit de hoofdrol speelde en waarvan leeftijds- en /of machtsverschil tussen de betrokkenen bepalende factoren waren. Het is het moment van deze ervaring waarbij seksualiteit en trauma verbonden raken. Deze tijdelijk identiteit kan een leven duren.

Door seksueel misbruik raak je een deel van jezelf kwijt en wordt je traumaseksueel. Als iemand je seksueel in de macht heeft dan heeft iemand je totaal in de macht. Op seksueel gebied zijn er ernstige gevolgen.

Het eerste gevolg is dat je seksueel te vroeg wordt geactiveerd. Je krijgt daardoor een verstoorde seksuele ontwikkeling. Dat geeft problemen met je puberteit en je seksualiteit raakt gekoppeld aan de ervaringen die je hebt waardoor je verlangen ontwricht raakt (ik kom maar niet los van de  ervaringen). Je kunt verwarring krijgen over je seksuele identiteit en over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Ook kun je verslaafd raken aan bepaald seksueel gedrag. Al deze gevolgen komen samen in het begrip traumaseksualiteit. De kern van alle onderstaande gevoelens en gedragingen is dat de macht van de dader van het seksueel misbruik nog altijd aanwezig is gebleven in je seksualiteit.

De dader blijft aanwezig

Dat betekent dat in al je relaties de dader aanwezig is. Dat maakt dat je een soort driehoeksrelatie hebt en er twijfels zijn over wat je zelf wel of niet wilt op seksueel gebied (eigen seksualiteit tegenover de opgedrongen seksualiteit van de dader). Ook in het zich herhalende trauma waarin lust en seksuele bevrediging zoeken belangrijke drives zijn, komt de dader en zijn daden in het actief slachtofferschap naar voren. In alle activiteiten komen niet alleen vragen op over de waarlijk eigen seksuele behoeften maar ook de eigen seksuele voorkeur. Tot slot kan de eigen sekse identiteit een onderdeel zijn waarin de dader als identificatie-figuur nog een belangrijke rol speelt.

Hoe kun je merken dat je traumaseksueel bent?

1. Je hebt een driehoeksrelatie
2. Twijfels over eigen lust
3. Actief slachtofferschap
4. Verwarring over de seksuele identiteit
5. Verwarring over sekse identiteit

1. Driehoeksrelaties

Je hebt vaak driehoeksrelaties zonder dat je het bewust bent. De dader en zijn daden leven in je voort. In relaties blijft de dader als derde aanwezig en heeft hij de macht  om op willekeurige momenten zich te laten gelden. Partners merken dat er "iets tussen jullie zit". Het is het niet goed benoembare gevoel dat je nooit helemaal bereikbaar bent.. Als je onverwacht aangeraakt wordt dan schrik je en verstart je lichaam.

2. Twijfels over eigen lust

Seksueel misbruik verstoort je eigen seksuele ontwikkeling en daarmee ook de gezonde ontwikkeling van jongen naar man. De verwarring over de prettige lustkant in het misbruik zorgt in de latere traumaseksualiteit voor een scala van verwarrende gevoelens over welke lust nou van jezelf is en welke niet. Het misbruik ontwricht je verlangens. De seksualiteit van een ander neemt je in bezit. De vraag die in het misbruik naar voren komt "wil ik dit zelf of wil ik dit niet" zet zich later door. Dat wordt zichtbaar in tegenzin hebben en seks niet echt prettig vinden en zelfs liever geen seks hebben. Het kan een vorm krijgen van seksuele apathie. Ook kun je seksuele activiteiten ondernemen waar je niet achter staat en waar je achteraf spijt van hebt en jezelf vies voelt. Er is een ontwrichting van je verlangens ontstaan en dit verstoort je intieme relatie.

3. Actief slachtofferschap

Dit is de herhaling van het seksuele trauma, waarbij alle rollen uit het seksueel misbruik gespeeld worden in seksuele contacten. Dat is met name de slachtofferrol en als je je geïdentificeerd hebt met de dader, de daderrol.

Uit het actief slachtofferschap is altijd een patroon te reconstrueren. Er is een aanloop naar aanleiding van een trigger. Meestal is dit het alleen voelen, geïsoleerd voelen ten opzichte van anderen of iemand die op een speciale manier naar je kijkt.  Het is je verhaal bestaande uit een mix  van opwinding, angst en spanning, lust en meestal seksuele bevrediging. Dit vindt plaats in een roes en kan  een zeer verslavende seksuele activiteit zijn. De roes is te vergelijken met een heroïneverslaving. De hersenen maken echter zelf de stof aan die bij heroïne van buitenaf wordt toegediend. Deze verslaving aan seks is zeer ernstig. Het is herhalend en dwangmatig. Op een dag wordt je lust een last. 

4. Verwarring over seksuele identiteit speelt vooral bij jongens en mannen.

Vooral bij jongens en mannen speelt de vraag: ben ik homo door het misbruik? Mannen met seksueel misbruikervaringen twijfelen vaak over hun seksuele identiteit. Ben ik nou homo of hetero? Komt het door het seksueel misbruik of was ik al zo?

In het moment van het misbruik raakt ook je mannelijkheid en de eigen seksuele identiteit op de achtergrond. Ik heb het gedaan met een man en werd opgewonden. Ik ben een homo is dan een onterechte conclusie. Doordat je mannelijkheid wegraakt en je ontwikkeling tot man bemoeilijkt wordt, blijf je een jongen.  Je draagt een verloren deel in je mee en kunt hierdoor vermoeden dat je homoseksueel bent.

5. Verwarring over sekse identiteit

Soms is de verwarring op dit gebied ernstiger: niet alleen homo/lebisch/hetero loopt door elkaar maar ook de mannelijke en vrouwelijke identiteit. Afhankelijk van wat er is gebeurd in de misbruikervaring kan er twijfel ontstaan over je seksuele geaardheid en over welke seksuele rol je wilt aannemen. Sommige mannen hebben sterke behoefte in seksualiteit de vrouwelijke rol aan te nemen. Een ander punt is het niet kunnen verwerven van de mannelijke identiteit. 

Mannelijke identiteit 

Identiteit is dat je besef hebt van wie je bent, het gevoel te hebben constant dezelfde persoon te zijn. Je hebt een "ik" die het leven regisseert en in beheer heeft. Na  seksueel misbruik ervaren  mannen dat er iets van hen gestolen is. De puberteit is hen afgenomen. Het is een te vroeg openen van je seksualiteit nog voordat je er ooit aan had kunnen denken. Ook het aannemen en aanleren van een eigen identiteit (vaak is de dader een rolmodel) raakt verstoord. Het verwerven van een mannelijke identiteit is na misbruik zeer lastig.

Door getraumatiseerd zijn in je seksualiteit ontstaat er een psychische dwarslaesie. In de volgende pagina wordt dit beschreven.