Tarieven


  • Individueel gesprek van 1,5 uur is 95 euro,

  • Partnergesprek van 1,5 uur is 112,50 euro

  • Familie gesprek 140 euro per uur.

  • De genoemde tarieven zijn BTW vrij.

  • Als een afspraak niet door kan gaan, dient u dat tenminste 24 uur van te voren te melden. Bij afmelden korter dan 24 uur van tevoren wordt het consult in rekening gebracht. Bij niet nakomen van de afspraak, zonder afzegging vooraf, wordt eveneens het volledige tarief van een consult in rekening gebracht.

  • Lid van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (BPSW)

  • Lid van de beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk Werkers (Registerplein)