Psychosociale hulp

Psychosociale hulp is hulp bij alle mogelijke problemen en spanningen die ontstaan in het dagelijkse leven. Je kunt daarbij denken aan problemen thuis, op het werk, of in relaties met anderen, zoals de partner, familie, vrienden etc. Ook het aangaan en onderhouden van relaties kan problemen opleveren.

Vaak gaan deze problemen en spanningen gepaard met gevoelens, zoals twijfel, angst, woede en verdriet. Ook kan er een situatie ontstaan van slapeloosheid, laag zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen, overspannenheid en burn-out. Dit kan op lichamelijk gebied spanningsklachten geven.

Door middel van gesprekken wordt het probleem helder gemaakt.

Het doel van psychosociale hulpverlening

Het doel is om je te begeleiden en te ondersteunen in je leefsituatie en om de problemen aan te pakken. Je vindt de moed weer terug om vanuit eigen verantwoordelijkheid keuzes te durven en te kunnen maken.