Wat is een leven met een scheur in je lichaam?

Je leeft met een geheim. Je hebt gezworen niets te vertellen. Die afspraak kan je alsnog in de weg zitten om er iets over te zeggen. Je keel knijpt dicht. Wie wil nu een verrader zijn? Het geheim is een vals geheim: het is niet een geheim tussen twee gelijken maar tussen een kind en een volwassene. Het dient totaal twee verschillende belangen. Het kind wat een speciaal kinderlijk geheim afsluit. Het is een spannend geheim dat je samen hebt. Je hebt een speciale binding. De volwassene of adolescent spreekt het geheim af met het kind  omdat het niet mag uitkomen, omdat wat gebeurt bij de wet verboden is.

Isolement, eenzaamheid

Veel mannen en vrouwen creëren hun eigen wereld. Alleen op de wereld. Ze hebben last van diepe eenzaamheidsgevoelens en het gevoel afgesneden te zijn van anderen. "Mensen begrijpen mij niet en ik kan het ook niet uitleggen, want ik heb er geen woorden voor".

Sociale gevolgen

Seksueel misbruik verandert je plaats in het gezin en in groepen. Het geheim dat je meedraagt komt tussen jou en andere mensen te staan. Het sociale functioneren is niet meer vanzelfsprekend, door de manieren waarop je jezelf veiligheid en geborgenheid verschaft.

Als het buiten het gezin gebeurde zijn er veel jongens die door schaamte of om hun ouders niet te belasten hun verhaal niet vertellen.

Misbruik komt nooit vanzelf. Het heeft altijd een bedding waarin dat plaatsvindt. Sommige mannen spreken over mishandeling en verwaarlozing waardoor ze zich alleen voelden. Anderen praten over het niet gewenst zijn door hun ouders, de positie in het gezin waardoor ze nergens bij hoorden. Het geïsoleerd zijn maakt dat er een sterke behoefte ontstaat aan waardering, liefde en aandacht. Het isolement en die sterke behoefte maken  kwetsbaar voor seksueel misbruik.

Contact ouders

Het contact met ouders raakt verstoord. Als misbruik niet besproken wordt, komt seksueel misbruik tussen jou en je ouders te zitten. Op de een of andere manier moet het in de openheid komen, besproken worden en een plek krijgen. Het  boek moet open. Als dat nooit gebeurt, blijft het iets wat op de achtergrond een eigen leven leidt. Ook al denk je er jaren niet aan, het gaat nooit over, je hele leven niet. Op momenten dat het er op aan komt, wil het geheim zichzelf toch onthullen.

Vaderschap/moederschap

Gevolgen voor het vaderschap/moederschap. Dit houdt een aantal vaders/moeders tegen. Er is angst om hun misbruik door te geven aan hun kinderen. Ze zijn bang om zich niet te kunnen beheersen. Deze angst is soms gegrond, vaak ongegrond, maar hij is er wel. Bij het laten plassen van hun kinderen of het onder de douche gaan komen de oude beelden weer terug. Ook kan het vermijden van dit soort zorgfuncties gevolgen hebben voor de relatie ouder-kind.

Het komt voor dat je afstand houdt en je kinderen niet of nauwelijks aanraakt omdat je steeds bang bent om je grenzen niet te kunnen beheersen. Je zal hen niet aandoen wat jou is overkomen. Kinderen voelen zich daardoor vaak verwaarloosd.

Je kind bereikt de leeftijd van jouw leeftijd waarop het misbruik begon. Vaak komt dan pas in alle hevigheid het misbruik terug. Je kind brengt je in contact met het kind dat jij toen was. Sommige vaders en moeders worden zeer emotioneel en gaan hun kind overdreven beschermen of gaan hun kind onbewust afwijzen.