Informatieavond in Reeuwijk. 31 januari 2019

De avond is specifiek voor mannen en vrouwen rond incest. Deze avond rond incest is op 31 januari 2019 in Reeuwijk (Zuid-Holland).

Deze avond is voor allen die zich betrokken weten bij seksueel misbruik binnen familierelaties.

Onderwerpen op deze avond zullen o.a. zijn: wat is incest, wat is de schade en welke gevolgen zijn er voor mannen en vrouwen, welke herstelmogelijkheden zijn er, hoop voor families na seksueel misbruik, een erfenis voor de toekomst.

De kosten voor deze avond zijn 10 euro per persoon. Er is ruim gelegenheid uw vragen te stellen. U kunt zich inschrijven door uw gegevens via het contactformulier te versturen en uw bijdrage over te maken op rek.nr. NL31 INGB 0687 0909 11 t.n.v. A.G. Janssen-Begeer

Opgave via www.herstelenleef.nl en www.metcompassie.com
De impact en de verwerking van seksueel misbruik

bij jongens met de gevolgen daarvan op een

mannenleven!


Waarom deze informatie?
Iedereen vindt seksueel misbruik heel erg maar wat er dan zo erg aan?
Er is weinig goede kennis over de schade, gevolgen van seksueel misbruik en zeer weinig over het verwerkingsproces. Met deze informatieavond wil ik bijdragen aan het verspreiden van goede informatie over dit onderwerp.

De avond is bedoeld voor mannen en hun partners, vaders en moeders waarvan de zoon werd misbruikt, betrokken familieleden, getuigen, andere betrokkenen en hulpverleners die zich meer willen verdiepen in dit onderwerp zijn welkom.

Op het programma staat:

Over het moment en de schade die ontstaat
Wat gebeurt er tijdens de eerste seksuele handeling met een jongen door een volwassene?
Wat is nodig na dat moment?

Over de gevolgen
Ze zijn zeer ernstig en moet je nooit te onderschatten.

Incubatietijd
De incubatietijd is de tijd die ligt tussen het moment van misbruik en het moment dat de herinneringen terugkomen. Dat is meestal een zeer lange periode. In die tijd is de misbruik ervaring niet weg maar ondergronds. Dat manifesteert zich in:

  • traumaseksualiteit (wat is dat?)
  • leven met gespletenheid (hoe merk je dat?)
  • vele gevolgen voor relaties, lichaam, psyche, seksualiteit, verslavingen

Het verwerkingsproces

  • Verwerken is werken
  • Hoe verloopt dit proces en is het verwerken wel mogelijk?
  • In contact komen met wat er in stilte in je leeft
  • Dilemma’s doorwerken
  • De vijf verbindingen met de dader verbreken
  • Leren leven zonder het misbruik op de achtergrond, betekenis geven, vergeven,


De theorie en het werkmodel is ontwikkeld door Peter John Schouten (
www.seksueelmisbruik.info) en gebruik die in mijn hulpverleningspraktijk

Datum en tijd: donderdagavond medio april van 19:30 tot 22:00 uur (inloop vanaf 19:00 uur)
Plaats: Volgt nog!

Mob: 0630452505
Voorwaarde: alleen toegang na aanmelding via het contactformulier van de website
www.metcompassie.com 


Minimaal 10,  maximaal 22 personen
Kosten 10 euro incl. koffie, thee en koek.

             

Presentatie: Cor van Haaften