Tarieven


 

 • Het tarief voor een individueel gesprek van 1,5 uur is 90 euro, een partnergesprek van 1,5 uur is 97,50 euro en een familie gesprek is 140 euro per uur.

 • De genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW.

 • Als een afspraak niet door kan gaan, dient u dat tenminste 24 uur van te voren te melden. Bij afmelden korter dan 24 uur van tevoren wordt het consult in rekening gebracht. Bij niet nakomen van de afspraak, zonder afzegging vooraf, wordt eveneens het volledige tarief van een consult in rekening gebracht.

 • Vergoedingen

  Het is mogelijk dat de hulpverlening betaald wordt door de zorgverzekeraar of door andere instanties. Het is raadzaam om navraag te doen vóór de start van de hulpverlening en kijk op de zorgwijzer http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychosociale-therapie . Hierbij kan de volgende registratie van belang zijn:

 • Lid van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers.

 • Lid van de beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk Werkers.

 • Lid van de SRBAG.

 • Lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg.

 • AGB zorgverlenerscode: 90058936

 • AGB praktijkcode: 90058937 

 • Geen vergoeding

  Als u de kosten voor de hulpverlening niet vergoed krijgt en u bent minder draagkrachtig  zoek ik graag naar een eventuele oplossing met u.